Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20170601 0841221 czerwca br. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się ostatnie (przed wakacyjną przerwą) "Śniadanie z przedsiębiorcami".


Sposoby finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, organizacja procesu skutecznego pozyskania kapitału, czy też wycena przedsiębiorstwa z perspektywy inwestora - to tylko niektóre z zagadnień, które omawiali podczas "śniadania" Pan Dawid Michalik oraz Pan Artur Siwek z firmy Equity Advisors sp. z o.o. sp.k.


Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk, po czym udał się na indywidualne konsultacje z częstochowskimi przedsiębiorcami.


Uczestnicy Śniadania z przedsiębiorcami zapoznani zostali również z nową miejską platformą internetową pod nazwą Centrum Lepszych Miejsc Pracy (www.praca.czestochowa.pl ) , która ruszyła w Częstochowie i ma służyć m.in. w kojarzeniu pracodawców i pracowników o określonych specjalnościach.

Wspomniana strona ma sukcesywnie wypełniać się treścią i danymi. Dotąd wprowadzono tam bazy zawodów oraz szkół. Koordynatorzy przedsięwzięcia zachęcają do rejestracji i tworzenia wpisów firmy i osoby prywatne.


Serdecznie dziękujemy za udział.  Jednocześnie informujemy, że "śniadania z przedsiębiorcami" nie odbędą się w miesiącu lipiec oraz sierpień. Na kolejne prelekcje zapraszamy Państwa we wrześniu, a o szczegółach poinformujemy na naszej stronie internetowej.

 

Prezentacja - Equity Advisors - finansowanie rozwoju

 

20170601 083516     20170601 083614

20170601 083820     20170601 084024

20170601 084122     20170601 084333

20170601 085003     20170601 085058

20170601 090137