Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20170511 084114W czwartkowe dopołudnie 11 maja odbyło się kolejne "Śniadanie z przedsiębiorcami".  Frekwencja na spotkaniu jak zwykle dopisała.  


Przedsiębiorców przywitał Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, po czym zapowiedziane tematy zaprezentowali : Piotr Grzybowski - Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy, oraz Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie- Piotr Kurkowski.


Na wstępie uczestnicy śniadania zapoznali się ze szczegółami  projektu pn."Akademia Rozwoju Kompetencji" realizowanego  w naszym mieście w ramach programu "Teraz Lepsza Praca", którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych, poprawa efektywności kształcenia ustawicznego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez doposażenie pracowni, a także podniesienie umiejętności nauczycieli/nauczycielek zawodu w wyniku udziału w kursach i szkoleniach zawodowych.


Część druga spotkania dotyczyła inwestycji drogowych na terenie Miasta Częstochowy, zarówno tych już zrealizowanych jak i przewidzianych do realizacji w latach 2017-2021. Omówiony został m.in. rozwój podstawowego układu drogowego w Częstochowie, inwestycje drogowe w specjalnych strefach ekonomicznych, rozwój ścieżek rowerowych oraz planowanych węzłów przesiadkowych.


Majowe śniadanie zakończyło się żywą dyskusją, podczas której prowadzący prelekcję goście odpowiadali  na pytania przedsiębiorców.

 

Prezentacje:

Inwestycje drogowe na terenie Miasta Częstochowy w latach 2011 - 2020

Teraz lepsza praca - Projekt pn. „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI”

 

 

20170511 084114     20170511 084023

20170511 085031     20170511 095042

20170511 102600     INWESTYCJE KOMUNIKACYJNE3