Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20180607 085234Czerwcowe spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami" organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. poświęcone było zagadnieniu związanemu z wprowadzeniem nowej ustawy o wspieraniu inwestycji w Polsce. O tym jakie nowości nas czekają w związku ze zmianami w przepisach regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych mówili Eksperci z firmy KPMG Tax M.Michna sp.k.


Najważniejsze ze zmian to odejście od kryterium terytorialności - dając tym samym możliwość uzyskania wsparcia inwestując również poza obecnym terenem strefy, natomiast aby zachęcić inwestorów do pozostania w strefie i do inwestowania w obrębie strefy ekonomicznej ustawodawca wprowadził zachętę w postaci „korzystniejszej" decyzji o wsparciu wydanej w przypadku inwestorów strefowych na 15 lat.


Wiele zagadnień wciąż pozostaje niewiadome i wątpliwe. Nierozstrzygnięta pozostaje m.in. kwestia zasad na jakich strefa ekonomiczna ma wydawać decyzje o wsparciu. O ile znany jest wstępny kształt rozporządzeń wykonawczych o tyle Prezydent podpisał ustawę, ale nie została ona jeszcze ogłoszona.


Obecny na „Śniadaniu" Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, spotkał się również z przedsiębiorcami na indywidualnych konsultacjach.


Warto nadmienić, że dobrze przygotowane i uzbrojone przez miasto tereny inwestycyjne  2 specjalnych stref ekonomicznych  (Katowickiej i Mieleckiej) stale interesują Przedsiębiorców, o czym świadczy  wydanie w Częstochowie od 2014 roku 25 pozwoleń strefowych o łącznej wartości deklarowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości 1,4 mld złotych.

 Uprzejmie informujemy, że następne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami" odbędzie się po przerwie wakacyjnej , tj. 6 września 2018r.

 

20180607 085234     IMG 20180607 090328

20180607 075448     20180607 085004