Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

05„Konstytucja Biznesu" - czyli pakiet pięciu zupełnie nowych ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności - była tematem majowego spotkania „śniadanie z przedsiębiorcami" organizowanego przez ARR w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Przybyłych na spotkanie przedsiębiorców przywitał Pan Marcin Kozak - Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., oddając głos prowadzącemu temat Panu Michałowi Wójcikowi.


Przepisy Konstytucji Biznesu w większości weszły w życie ostatniego dnia kwietnia. Za ich sprawą zmienia się 200 aktów prawnych oraz uchylona zostaje m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i aktualne przepisy dotyczące CEIDG.  Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. takich obszarów jak : relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie/zawieszenie firmy, zasady tworzenia prawa gospodarczego czy obowiązki związane z prowadzeniem działalności.


Gościem szczególnym czwartkowego „śniadania" był Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, który prowadził z przedsiębiorcami w trakcie trwania spotkania również indywidualne konsultacje.

 

Serdecznie dziękujemy za udział i już dziś zapraszamy na ostatnie przed wakacyjną przerwą „śniadanie z przedsiębiorcami", które odbędzie się dnia 7 czerwca 2018r. Szczegóły udostępnione będą na naszej stronie internetowej.

 

Prezentacja - Konstytucja Biznesu

 

01     02

04     05

07     08