Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20190207 094504Dnia 7 lutego odbyło się drugie w tym roku spotkanie pt. „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Tematem niniejszego wydarzenia dla przedsiębiorców z regionu częstochowskiego była „Motywacja w biznesie”, a prezentację wygłosiła Pani Justyna Królak - Kierownik Referatu Kadr Urzędu Miasta Częstochowy. Pani Justyna Królak posiada wykształcenie z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Psychologii Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej, w tym na stanowisku kierowniczym, a także na stanowisku Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, treningami menedżerskimi i prawem pracy. Prywatnie interesuje się psychologią.

 Sniadanie 07.02.2019

Temat: „Motywacja w biznesie”

 

Zapisy: do 06 lutego 2019 r.

 

 

 

sniadanie 1Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca, a także wyjątkowo jednocześnie w pierwszy czwartek 2019 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie pt. „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Tematem tego wydarzenia były Pracownicze Plany Kapitałowe. Zagadnienie to przedstawił Pan Maciej Jankowski - Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Departamentu Klientów Prestiżowych, Skarbiec TFI.

 sniadanie.03.01.2019

Temat: „Pracownicze Plany Kapitałowe”.

 

Zapisy: do 02 stycznia 2019 r.

 

 

 

20181206 085402Za nami ostatnie tegoroczne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. W ramach tematu „Podatki i opłaty lokalne w Mieście Częstochowa w 2019 roku” Pani Elżbieta Wdowiak, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy omówiła stawki podatku od środków transportowych oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące przedsiębiorców w 2019 roku. (Prezentacja ze spotkania w załączeniu.)

 snia.06.12.2018

Temat: „Podatki i opłaty lokalne w Mieście Częstochowa w 2019 roku”.

 

Zapisy: do 05 grudnia 2018 r.