Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20180411 193548W pierwszy czwartek kwietnia odbyło się organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. kolejne spotkanie z cyklu „śniadanie z przedsiębiorcami”, które tym razem przybrało formę „warsztatów”.

 

Celem spotkania było zwiększenie wiedzy i świadomości na temat tego, jak kształtują się relacje międzygrupowe w społeczeństwie w kontekście dyskryminacji oraz uwspólnianie wiedzy na temat przesłanek i mechanizmu dyskryminacji – czyli kto, kiedy i z jakiego powodu jest / może być dyskryminowany. Ponadto warsztaty umożliwiły poznanie przejawów dyskryminacji w różnych obszarach życia, m.in. w przedsiębiorstwach, czego efektem było poszerzenie wiedzy uczestników spotkania na temat sposobów reagowania i metod interwencji.

 

Warsztaty z wykorzystaniem metod ćwiczeń grupowych i indywidualnych oraz aktywną dyskusję z obecnymi na spotkaniu przedsiębiorcami prowadziła Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. równych szans Pani Agata Wierny.

 

20180411 193502     20180411 193744

20180411 193811     20180411 193933

20180411 193548