Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/25/MP-KL/14/P


dotyczy: prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kół zainteresowań w gimnazjach powiatu kłobuckiego.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy ARR/25/MP-KL/14/P