Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert


nr sprawy ARR/26/MP-CZ/14/P


Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu "Edukacja młodego pokolenia" w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty