Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy ARR/24/MP-KL/14/P

 

Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

 

 

Szczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia