Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/23/MP-CZ/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Edukacja młodego pokolenia”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy ARR/23/MP-CZ/14/P