Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


nr sprawy ARR/25/MP-KL/14/P


Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w gimnazjach powiatu kłobuckiegoSzczegółowa informacja o udzieleniu zamówienia