Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 snia.6.02.2020

Temat: „Podstawy komunikacji w biznesie”

 

Zapisy: do 4 lutego 2020 r.

 

 

 

IMG 20200109 095300Dnia 9 stycznia rozpoczął się w 2020 roku kolejny cykl spotkań pt. „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Na wydarzeniu mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Bartłomieja Sabata.

 snia.01.2020

Temat: „Jak wyjść z biznesem na nowe rynki zagraniczne”

 

Zapisy: do 8 stycznia 2020 r.

 

 

 

 snia.5.12.2019

Temat: „Zatrudnianie cudzoziemców ratunkiem dla polskich pracodawców?”

 

Zapisy: do 4 grudnia 2019 r.

 

 

 

IMG 20191107 084252Listopadowym tematem spotkania z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” było „Transformacja cyfrowa - modny slogan, czy konieczność w obecnych czasach w celu pozyskania nowych i utrzymania obecnych klientów”.


Pan Marcin Kozak, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie przywitał licznie zebranych uczestników spotkania. Gościem specjalnym był Pan Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent miasta Częstochowy.

 snia.7.11.2019

Temat: „Transformacja cyfrowa – modny slogan, czy konieczność w obecnych czasach w celu pozyskania nowych i utrzymania obecnych klientów”

 

Zapisy: do 6 listopada 2019 r.