Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

sniadanie 1Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca, a także wyjątkowo jednocześnie w pierwszy czwartek 2019 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się kolejne spotkanie pt. „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Tematem tego wydarzenia były Pracownicze Plany Kapitałowe. Zagadnienie to przedstawił Pan Maciej Jankowski - Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Departamentu Klientów Prestiżowych, Skarbiec TFI.

Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 roku, gdy zaczął pracę w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku. W latach 1996-2003 współzarządzał funduszami dłużnymi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku jako dealer obligacji. Od 2004 do 2017 roku jako Zastępca Dyrektora Sprzedaży Detalicznej i Private Banking w grupie KBC odpowiedzialny był za tworzenie portfeli inwestycyjnych dla najzamożniejszych Klientów indywidualnych. Od października 2017 w Skarbiec TFI odpowiada za opiekę nad Klientami, dla których firma ta świadczy usługę Asset Management oraz tworzy rozwiązania inwestycyjne dla Klientów korporacyjnych.

 

Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione m.in. poniższe kwestie:

  • Zasady funkcjonowania PPK w świetle Ustawy z dn. 4.10.2018r;
  • Obowiązki pracodawcy w ramach prowadzenia PPK. Sankcje prawne za brak przystąpienia w terminie;   
  • Rola Związków Zawodowych/ Rady Pracowników;
  • Harmonogram wprowadzania PPK w przedsiębiorstwie.

 

Prelegent odpowiadał także na bieżąco na liczne pytania ze strony uczestników Śniadania.

 

Wkrótce zamieścimy omawianą podczas spotkania prezentację.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne „Śniadanie z przedsiębiorcami”, które jest zaplanowane na 07 lutego 2019. Tematem będzie skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w aktualnych realiach rynku pracy. Spotkanie będzie miało charakter szkolenia z elementami warsztatów. Szczegółowe informacje już wkrótce!

 

sniadanie 1     sniadanie 2

sniadanie 3