Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20190207 094504Dnia 7 lutego odbyło się drugie w tym roku spotkanie pt. „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.


Tematem niniejszego wydarzenia dla przedsiębiorców z regionu częstochowskiego była „Motywacja w biznesie”, a prezentację wygłosiła Pani Justyna Królak - Kierownik Referatu Kadr Urzędu Miasta Częstochowy. Pani Justyna Królak posiada wykształcenie z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Psychologii Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej, w tym na stanowisku kierowniczym, a także na stanowisku Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, treningami menedżerskimi i prawem pracy. Prywatnie interesuje się psychologią.


Spotkanie otworzyła Pani Anna Potrzebowska - Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., która przywitała licznie zebranych gości oraz przedstawiła plan przebiegu „Śniadania z przedsiębiorcami”. Gościem specjalnym był Pan Andrzej Babczyński - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochow, który podczas zabrania głosu chętnie zapraszał do wspólnej audiencji w przyszłości wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. W wydarzeniu również wziął udział Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Pan Piotr Urbaniak. Korzystając z okazji Pan Piotr Urbaniak wygłosił krótkie przemówienie na temat sytuacji rynku pracy w naszym mieście. Warto zauważyć, iż od kilku lat dostrzega się ciągły spadek bezrobocia, a aktualna stopa bezrobocia wynosi poniżej 4 proc. Jest to bardzo ważny i jednocześnie pozytywny sygnał dla częstochowskich rządzących, pokazujący, że gospodarka miasta się rozwija.


Progres w zakresie przedsiębiorczości miasta, tudzież regionu wyłania potrzebę skupienia się dodatkowo na odpowiednim zarządzaniu ludźmi. Stąd też pojawił się pomysł na temat czwartkowego spotkania. Pani prelegent przedstawiła definicję motywacji, jako „stan gotowości do działania” oraz wymieniała istotne czynniki oraz potrzeby motywacji w polskich realiach na rynku pracy, obalając przy tym teorię „kija i marchewki”. Podczas wygłaszania prezentacji została również poruszona kwestia bardzo współczesna, a mianowicie wchodzenia młodego pokolenie na obecny rynek, co wiąże się z wieloma zmianami w zakresie zarządzania pracownikami, dając pomysł na kolejny temat „Śniadania z przedsiębiorcami”.


Po spotkaniu  odbyło się I seminarium dla częstochowskich firm rodzinnych pt. „Praktyczne podejście do budowy i trwałości Lokalnego Biznesu Rodzinnego - sukcesja, zarządzanie polityką Miasta”.


Dziękujemy bardzo za tak liczne zainteresowanie cyklem spotkań i już dziś zapraszamy na kolejne „Śniadanie z przedsiębiorcami” w marcu.   

 

IMG 20190207 083834     IMG 20190207 083947

IMG 20190207 084746     IMG 20190207 085148

IMG 20190207 094504      IMG 20190207 094639