Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20181206 085402Za nami ostatnie tegoroczne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. W ramach tematu „Podatki i opłaty lokalne w Mieście Częstochowa w 2019 roku” Pani Elżbieta Wdowiak, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy omówiła stawki podatku od środków transportowych oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące przedsiębiorców w 2019 roku. (Prezentacja ze spotkania w załączeniu.)

 

Podczas spotkania omówiono także projekt dla firm rodzinnych: „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, który będzie realizowany w latach 2018-2020 w ramach programu operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Utworzone w ramach projektu Lokalne Centra Kompetencji będą stanowiły wsparcie, gdzie przedstawiciele firm rodzinnych otrzymają szybką pomoc w zakresie m.in. efektywnego zarządzania, nawiązywania dialogu międzypokoleniowego i skutecznej sukcesji, przekazywania kompetencji z pokolenia na pokolenie, a także utrwalenie działalności przedsiębiorstwa i zwiększenie jego konkurencyjności w kontekście specyfiki działania biznesu rodzinnego - mówiła Pani Kamila Grochowina, pracownik Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.


Nie zabrakło również świątecznego akcentu, Prezydent Miasta Pan Krzysztof Matyjaszczyk wręczył uczestnikom kalendarze, składając jednocześnie życzenia sukcesów w życiu zawodowym i osobistym w Nowym Roku oraz wszystkiego dobrego na nadchodzące Święta.

 

A już dziś zapraszamy Państwa na noworoczne „Śniadanie z przedsiębiorcami”, które odbędzie się 03 stycznia 2019 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 - temat spotkania ukaże się wkrótce na naszej stronie internetowej.

 

Prezentacja - Podatki 2019

Prezentacja - Ulgi

 

20181206 084552     20181206 085847

20181206 085402