Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/11/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół we Wrzosowej

 

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty