Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


nr sprawy ARR/15/MP-CZ/14/P

 

dotyczy: świadczenia usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu "Edukacja młodego pokolenia"

 

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty