Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

12I. „System Condo w Arche - inwestowanie w nieruchomości hotelowe Arche."         
II. „Zmiany w systemie prawnym w 2017 roku."


5 stycznia częstochowscy przedsiębiorcy uczestniczyli w pierwszym, noworocznym spotkaniu z cyklu "Śniadanie z Przedsiębiorcami."


W pierwszej części spotkania mogliśmy dowiedzieć się jak inwestować w nieruchomości hotelowe w systemie condo. Została również przedstawiona symulacja zysków hotelu w Częstochowie przy ul. Oleńki. Temat przedstawiła pani Katarzyna Romaniuk, doradca ds. nieruchomości inwestycyjnych, reprezentująca firmę deweloperską Arche sp. z o.o.

 

Druga część spotkania, poprowadzona przez pana Jakuba Barwaniec z Departamentu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group,  dotyczyła omówienia zmian w prawie pracy, prawie podatkowym, a także zmian w przepisach karnych, mogących mieć wpływ na sytuację przedsiębiorców (m.in. zmiany  dotyczące faktur VAT oraz przepisów dotyczących tzw. konfiskaty rozszerzonej).


Gościem specjalnym spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy pan Jarosław Marszałek.

Co przyniesie rok 2017 - zmiany w prawie i podatkach

 

11     12

13