Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

08Za nami ostatnie tegoroczne spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”. W ramach tematu " Stawki podatkowe na 2017 rok", pani Elżbieta Wdowiak, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy omówiła stawki podatku od środków transportowych oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące przedsiębiorców w 2017 roku. Przedstawiono także działania Urzędu Miasta, służące usprawnieniu rejestracji pojazdów firm leasingowych i transportowych.


Podczas spotkania swoją ofertę zaprezentował Operator ARP, spółka z o.o. założona przez Państwową Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., zajmująca się sprzedażą majątku przejętego od restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

 
Nie zabrakło również świątecznego akcentu, Prezydent Miasta pan Krzysztof Matyjaszczyk wręczył uczestnikom kalendarze, składając jednocześnie życzenia sukcesów w życiu zawodowym i osobistym w Nowym Roku oraz wszystkiego dobrego na nadchodzące Święta.

 

01     02

03     04

05     06

07     08

Częstochowska Karta Miejska

Podatki i opłaty lokalne w Częstochowie w 2017 roku

Podatki w Częstochowie w 2017 roku

Prezentacja Operator ARP