Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20180913 08414513 września 2018roku odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Temat spotkania dotyczył rozwoju inwestycji i podejmowanych działań na rzecz częstochowskich przedsiębiorców w latach 2014-2018.

 

Przybyłych na spotkanie do Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przedsiębiorców przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego - Pan Marcin Kozak. Następnie Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk omówił programy realizowane przez miasto Częstochowa na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, przedstawił innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu Częstochową. Prezydent omówił także działające w mieście programy jak np. „Lepsza Komunikacja", „Akademicka Częstochowa" czy Programy Zdrowotne.

 

Na zakończenie „Śniadania” Prezydent Miasta odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych uczestników.

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym „Śniadaniu z przedsiębiorcami", który odbędzie się już 4 października br.

 

20180913 083443     20180913 083630

20180913 084145     20180913 091231