Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20191107 084252Listopadowym tematem spotkania z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” było „Transformacja cyfrowa - modny slogan, czy konieczność w obecnych czasach w celu pozyskania nowych i utrzymania obecnych klientów”.


Pan Marcin Kozak, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie przywitał licznie zebranych uczestników spotkania. Gościem specjalnym był Pan Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent miasta Częstochowy.


Niniejszy temat spotkania został przeprowadzony przez Pana Bartosza Micianiec - specjalistę w obszarze Customer Experience & Digital Transformation z firmy eConsulting, zajmującej się dostarczaniem wyspecjalizowanych usług IT. Przy pomocy narzędzia „Salesforce”, będącym narzędziem sprzedaży cyfrowej, jakim dysponuje firma eConsulting, możliwe jest osiągnięcie kompleksowych rozwiązań w danym przedsiębiorstwie, od etapu koncepcji po wdrożenie. Dzięki temu łatwiejsze staje sie stworzenie oferty dla określonej branży i dotarcie do konkretnego klienta przy pomocy odpowiedniej bazy cyfrowej. Tytułowa transformacja cyfrowa jest zmianą sposobu pracy i wykorzystywania dostępnych danych w dobie Internetu. W okresie czwartej rewolucji przemysłowej, powoli większość przedsiębiorstw zaczyna opierać się na strategii cyfrowej transformacji, która pomaga w tworzeniu atrakcyjnych rozwiązań dla klientów i pozwala zachować przewagę konkurencyjną. Odnosząc się do tytułowego zapytania, transformacja cyfrowa w obecnych czasach jest główną determinantą w rozwoju gospodarki światowej  oraz  staje się nieodzownym elementem w procesie innowacyjności przemysłu.


Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym na spotkanie gościom i zachęcamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami”, które odbędzie się 5 grudnia br.

 

IMG 20191107 083821     IMG 20191107 083940

IMG 20191107 084035     IMG 20191107 084252

IMG 20191107 084352