Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20190905 0839035 września 2019 roku odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu „Śniadanie z przedsiębiorcami” organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Tematem spotkania były „Korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością w firmie”.


Przybyłych na spotkanie do Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przedsiębiorców przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego - Pan Marcin Kozak. Na „Śniadaniu” mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy - Pana Andrzeja Babczyńskiego.


Wrześniowe spotkanie zostało poświęcone tematyce związanej z „Kartą różnorodności”, będąca pisemną deklaracją pracodawców, w której to zobowiązują się do wprowadzenia w swoim przedsiębiorstwie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz w stosunku do klientów, a także podejmują działania na rzecz promocji różnorodności. Dzięki tej deklaracji można stworzyć firmę bez barier oraz dotrzeć do każdego klienta. Prelekcję na niniejszy temat wygłosiła Pani Agata Wierny - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans oraz Rzeczniczka Praw Pracownika, powołana w ramach programu „Teraz Lepsza Praca”. Zagadnienia równości oraz różnorodności są ówcześnie mocno promowane, gdyż jest to ważne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz dla zrównoważonego rozwoju. Firmy zarządzane w sposób różnorodny dają większe możliwości dla pracowników oraz ich klientów, przez co stają się bardziej atrakcyjne i konkurencyjne na rynku.    


Serdecznie dziękujemy za przybycie!


Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym „Śniadaniu z przedsiębiorcami", który odbędzie się wyjątkowo w drugi czwartek miesiąca 10 października br.

 

IMG 20190905 083812    IMG 20190905 083829

IMG 20190905 083903     IMG 20190905 083912

IMG 20190905 084058     IMG 20190905 084140