Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

IMG 20191010 075342Tematem październikowego spotkania „Śniadanie z przedsiębiorcami” było „Współpraca nauka-biznes: korzyści, źródła finansowania”, które zostało omówione przez przedstawicieli środowiska naukowego z Politechniki Częstochowskiej.

 

Zebranych gości przywitał Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Pan Marcin Kozak wraz z Prezydentem Częstochowy Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem.

 

W tytule wstępu do tematu głos zabrał Profesor Politechniki Częstochowskiej Pan Michał Szota, pełniący również funkcję Dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej, przybliżając strukturę wydziałową uczelni, ofertę dla studentów jak i dla przedsiębiorców oraz odnoszone sukcesy na Politechnice. Gościnnie swoją prelekcję wygłosiła Pani Dr hab. Magdalena Zabochnicka-Świątek z Wydziału Infrastruktury i Środowiska na temat zastosowań biomasy algowej oraz Profesor Robert Cierniak z Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych przybliżając tematykę tomografii komputerowej wraz z możliwością wykorzystania najnowszego patentu algorytmu rekonstrukcji obrazów. Meritum spotkania jakim była współpraca między nauką a biznesem poprowadził Pan Artur Siwek z Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej. Obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności w biznesie jest innowacyjność oparta o prace badawczo-naukowe, które można wykorzystać w różnych dziedzinach gospodarki. Dzięki takim programom jak PO Inteligentny Rozwój i wsparciom finansowym możliwe są działania w zakresie innowacyjności, które są istotne w dzisiejszym świecie, aby móc tworzyć przedsiębiorstwa zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Współpraca z uczelniami wyższymi pomaga firmom wybić się na rynek z nowoczesnymi pomysłami i patentami. Stąd zachęcamy do wspólnych działań z Politechniką Częstochowską na rzecz rozwoju gospodarczego.

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim gościom i zachęcamy do kolejnego udziału w spotkaniu z cyklu „Śniadanie z Przedsiębiorcami” 7 listopada br.  

IMG 20191010 075342     IMG 20191010 083338

IMG 20191010 083414     IMG 20191010 083445

IMG 20191010 085034     IMG 20191010 090430

IMG 20191010 091733     IMG 20191010 093826