Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/31/CP/15/P

 

Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty