Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

nr sprawy ARR/32/CP/15/P

 

Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty