Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - ARR/33/MF/15/P


Odpowiedzi na pytania wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na “Świadczenie pomocy prawnej dla Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”.

 

Odpowiedzi na pytania wykonawcy