Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

zapisz-siezaproponuj-temat

 

 

Inicjatywa
Formuła i cel spotkań
Terminy
Kto może wziąć udział?
Jak zgłosić udział ?

Śniadania z Przedsiębiorcami to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. Śniadania w obecnym kształcie zostały zainicjowane przez Prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, a ich organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

W przyjaznej atmosferze Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy porannej kawie, omawiane są sprawy dotyczące przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec lokalnego samorządu. W ten sposób Prezydent wsłuchuje się w problemy przedsiębiorców, w ich propozycje, pomysły i sugestie. Jest to także forum dla konsultacji inicjatyw Prezydenta na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości w Częstochowie.
Dlatego w trakcie Śniadań omawiamy ważne dla przedsiębiorców zagadnienia jak: zachęty inwestycyjne dla firm, wsparcie z programów publicznych, program rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej na rynkach zagranicznych.
Każde ze spotkań to odrębny temat, w trakcie przewidujemy czas na omówienie kluczowego zagadnienia przez eksperta, dyskusję, indywidualne konsultacje czy panele eksperckie.

Śniadania odbywają się cyklicznie - w pierwszy czwartek danego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach, np. w związku ze świętami czy wakacjami, termin może ulec zmianie – wtedy powiadamiamy o tym na naszej stronie.

Nasze spotkania mają charakter otwarty - serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.

Aby móc wziąć udział w Śniadaniu z przedsiębiorcami, wystarczy najpóźniej na dzień przed terminem danego Śniadania zgłosić swój udział w spotkaniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

20170406 084151W przyjaznej atmosferze przebiegło po raz kolejny spotkanie z cyklu "Śniadania z Przedsiębiorcami". Prelekcję na temat „Jak sprzedawać dzięki dobrej treści? Content marketing narzędziem skutecznego biznesu” poprowadzili Pan Grzegorz Miłkowski oraz Pani Katarzyna Bienussa z firmy "Content House". Licznie przybyli lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość dowiedzieć się czym jest content i jak działa content marketing.  Omówione zostało m.in. zagadnienie stworzenia dobrego contentu, ze zwróceniem szczególnej uwagi przy tworzeniu takiego contentu na analizę rynku konsumentów, przyjęcie właściwej strategii firmy z użyciem odpowiednich narzędzi.

 

Kwietniowe spotkanie gościło także Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, który w swoim wystąpieniu przedstawił rozpoczynający się wkrótce program "Fair Play" (stanowiący jeden z kierunków działającego w Częstochowie programu "Teraz Lepsza Praca" ), oferujący m.in. dodatkowe ulgi w podatku od nieruchomości dla pracodawców. Powołany zostanie również w ramach programu rzecznik praw pracownika, jak również planowane jest zorganizowanie konkursu , w którym najlepsi pracodawcy będą mieli szansę uzyskać certyfikat "Lepsza Praca".

 

Prezentacja Content House

 

20170406 084113     20170406 084121

20170406 084138     20170406 084151

20170406 084915     20170406 085304

20170406 085855     20170406 085958

20170406 090143     20170406 085832