Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPIBurmistrz Miasta i Gminy Żarki (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15, w dniu 21 lipca 2021 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

logo maskaOd 9 czerwca 2021 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie wznawia obsługę bezpośrednią klientów.

 

Poniedziałek: 7.00-17.00, Wtorek-piątek: 7.30-15.30.


W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz naszych pracowników, bardzo prosimy o zakrywanie twarzy podczas przebywania na terenie biura Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Dziękujemy!

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Zasady realizacji rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020”.

Webinarium przeznaczone jest dla beneficjentów realizujących projekty z RPO WSL 2014-2020. 

Termin i miejsce spotkania:
Termin:  27.04.2021 r.
Rejestracja: 8.55-9.00
Godz. spotkania:  9.00-10.30
Forma spotkania: on-line

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach działania 3.2  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.


Webinarium przeznaczone jest dla przedsiębiorców z branży turystycznej oraz gastronomicznej planujących aplikować o dotację w ramach ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie konkursu  nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21. Podczas webinarium przedstawimy zasady biegania się o wsparcie, w tym m.in.: koszty kwalifikowalne, kryteria wyboru projektów, limity i ograniczenia, procedury wyboru i oceny projektów.

 

LPISzkolenie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej, w szczególności dla osób poniżej 30 roku życia, które utraciły pracę w wyniku COVID. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.


Termin i miejsce szkolenia: 30 marca 2021 r.  
Miejsce: on-line
Porządek: Rejestracja uczestników: 8.55 – 9.00.
Szkolenie: 9:00 – 13:00.