Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPIBurmistrz Blachowni Sylwia Szymańska oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w Sali Konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni, Plac Wolności 2, w dniu 27 marca 2020 r. (piątek), w godzinach 10.00-13.00.

LPIBurmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, w dniu 13 marca 2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

LPIWójt Gminy Kłomnice (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, w dniu 6 marca 2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

LPIStarosta Kłobucki, Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie  dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy i inne formy wsparcia pracodawców w powiecie kłobuckim”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z:

• Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 – na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy;

• Krajowego Funduszu Szkoleniowego – na podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników;

• Funduszu Pracy – na doposażenie stanowisk pracy w firmie oraz współfinansowanie zatrudnienia.

 

LPIStarosta Myszkowski oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców – aktualne i planowane nabory w 2020 roku”.


Na spotkanie w Myszkowie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.