Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady przygotowania projektu i wniosku aplikacyjnego w ramach ogłoszonego konkursu Poddziałanie 9.2.5 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

LPIWójt Gminy Poraj (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Poraj ul. Jasna 5, w dniu 17 stycznia  2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPIBurmistrz Miasta Krzepice (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Krzepice, ul. Częstochowska 13,  w dniu 15 stycznia  2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPIWójt Gminy Dąbrowa Zielona  (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31 w dniu 10 stycznia  2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie przy wsparciu Referatu rozliczania projektów Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, zaprasza realizatorów projektów w ramach  RPO WSL 2014-2020 na szkolenie z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tematyka szkolenia:

• kwalifikowalność wydatków na etapie realizacji projektu,
• istotne aspekty rozliczania projektu,
• inne problemy i błędy występujące podczas realizacji i rozliczania projektu,
• pytania i indywidualne konsultacje.