Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców – aktualne i planowane nabory w 2020 roku”.


Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na badania, innowacje, szkolenia i rozwój firmy.

LPIWójt Gminy Lelów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18 w dniu 11 lutego 2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPIBurmistrz Miasta i Gminy Żarki (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 w dniu 5 lutego 2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPIWójt Gminy Przystajń (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5 w dniu 4 lutego 2020 roku, w godzinach 10.00 - 13.00.  

 

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla sektora edukacji” w Częstochowie.

 

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli JST oraz szkół prowadzących kształcenie ogólne, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Referatu wyboru projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.