Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Młodzi na start

O projekcie
Rekrutacja
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Od 1 lutego 2021 roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Młodzi na start”. Projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2023 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: miasto Częstochowę, powiat częstochowski, kłobucki i myszkowski.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 kobiet i 40 mężczyzn poniżej 30 roku życia, należących do kategorii młodzieży NEET (tj. osób niezatrudnionych, nieuczestniczących w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training), niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, z subregionu północnego województwa śląskiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.


W projekcie oferujemy wsparcie dla osób do 30 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23.050 zł) na utworzenie firmy, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2.600 zł netto przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.


Projekt pn. „Młodzi na start” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Młodzi na start” od 6 kwietnia 2021 roku do 23 kwietnia 2021 r.


Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zastrzega sobie prawo do skrócenia naboru dokumentów rekrutacyjnych.


W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Biuro Projektu:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1, 42-202 Częstochowa
e-mail: mlodzinastart@arr.czestochowa.pl
tel. 798 154 754
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

 

mlodzi na start logoBiuro Projektu „Młodzi na start” informuje o wstrzymaniu naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Młodzi na start”.

 

Wstrzymanie formularzy następuje od dnia 28.12.2021 r. do odwołania.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod nr tel. 798 154 754.

mlodzi na start logoUWAGA!!! DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PO ZAKOŃCZENIU USŁUGI SZKOLENIOWEJ


Informujemy, że nabór biznesplanów dla Uczestników/czek projektu
„Młodzi na start”

będzie prowadzony od 21 grudnia 2021 r. do 28.02.2022 r.

 

Lista Uczestników Projektu "Młodzi na start" zakwalifikowanych do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej

Lista Uczestników Projektu "Młodzi na start" zakwalifikowanych do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

mlodzi na start logoW związku ze zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu „Młodzi na start”, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wznawia przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu „Młodzi na start” od 29.11.2021 r. w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w projekcie.


Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zastrzega sobie prawo do skrócenia naboru dokumentów rekrutacyjnych.