Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/18/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w obszarze tematycznym „Marketing w podmiotach ekonomii społecznej” dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r., w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa- Biuro Zarządu ARR. do 15.04.2016 r. do godz. 15.00.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie treningu interpersonalnego dla uczestników projektu planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/16/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.