Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/57/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu pilarz-drwal dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 28 grudzień 2016 r.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZAM/47/MP-RZ/2016

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz organizację i przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla uczestników projektu "Szansa na zatrudnienie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. "Outplacement" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Odpowiedz na nadesłane oferty dot. ZAM/44/PK/2016

 

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., informuje, że uchwałą nr 16/V/2016 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z dnia 09 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Rada Nadzorcza spośród zebranych ofert wybrała do badania sprawozdania finansowego firmę Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270, XIV p., lok. 1408.

 

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/52/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu kucharz dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 21 grudzień 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/51/OWES/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu carvingu dla pracowników nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), 21 grudzień 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/47/MP-RZ/2016

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz organizację i przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla uczestników projektu "Szansa na zatrudnienie", realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.2. "Outplacement" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 6A, (Biuro projektu Szansa na zatrudnienie), 13 grudzień 2016 r.

 

Częstochowa, dn. 04.11.2016 r.

ZAM/44/PK/2016

 

Zgodnie z art. 64 ust.1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami oraz § 33 Statutu, Rada Nadzorcza i Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zwraca się z prośbą o składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016 na podstawie podanych informacji :

Postępowanie dot. przeprowadzenia usługi szkoleniowej w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.