Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 05 kwietnia 2019 r. godz. 13:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/12/OWES/2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 15 lutego 2019 r. godz. 13:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/11/OWES/2019

 

Przedmiot zamówienia: Pełnienie roli członka Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 4, 42-202 Częstochowa lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 15 lutego 2019 r. godz. 23:59.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/08/OWES/2019

 

Przedmiot zamówienia: Wydruk i dostawa materiałów edukacyjnych na spotkania animacyjne w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. "Wsparcie sektora ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego W Częstochowie S.A.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 15 luty 2019 r. godz. 23:59.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/06/CT/2018

 

Przedmiot zamówienia: Usługi opracowania metodologii analizy oferty wybranych kluczowych centrów wiedzy na potrzeby PPO w ramach projektu  „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8,  28 stycznia 2019 r. do godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/05/OWES/2019

 

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe przygotowanie oraz obsługa cateringu na potrzeby Zamawiającego-Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w związku z realizacją projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa - Biuro Zarządu ARR lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 24 stycznia 2019 r. godz. 23:59.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: ZAM/04/OWES/2019

 

Przedmiot zamówienia: Usługa pn. Szkoła Fundraisingu, na którą składają się następujące części: zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej, marketing w podmiotach ekonomii społecznej, fundraising w podmiotach ekonomii społecznej w ramach projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa - Biuro Zarządu ARR lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 22 stycznia 2019 r. godz. 23:59.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/03/OWES/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń w projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 - 2023” w ramach Priorytetu IX RPO WSL – Włączenie społeczne, Poddziałania 9.3.1 – Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 3, 42-202 Częstochowa - Biuro Projektu JOWES lub przesłanie skanu oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 18 stycznia 2018 r. godz. 13:00.