Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Seminarium.regionalne

Szanowni Państwo,


Partnerstwo publiczno-prywatne to nadzieja większości polskich samorządów na efektywne ekonomicznie inwestycje w czasach ograniczonych zasobów finansowych. Dla podmiotów prywatnych jest to z kolei możliwość uruchomienia nowego kanału dystrybucji swoich usług. Seminarium regionalne poświęcone partnerstwu publiczno-prywatnemu to szansa, by je zacząć realizować już dziś.

 

Seminaria regionalne organizuje Instytut PPP, który wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizują projekt systemowy PARP pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne” mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat ppp, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Podziałanie 2.1.3.

 

Analizując zaangażowanie sektora prywatnego w projekty ppp widoczna jest tendencja, iż to głównie duże firmy uczestniczą w rynku ppp, co w pewnym stopniu jest pochodną braku wiedzy na temat ppp wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też obecnie kierujemy do MSP zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych seminariach, podczas których będą Państwo mogli zaznajomić się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp. A dzięki wiedzy i informacjom uzyskanym podczas seminariów będą Państwo mogli uruchomić nowy kanał sprzedaży dla swoich usług i produktów niedostępny dla podmiotów, które wiedzy w zakresie ppp nie posiadają.

 

Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu ppp podczas seminariów regionalnych, które obecnie Państwu proponujemy i zachęcamy do udziału, będą Państwo mieli szansę na podniesienie konkurencyjności Państwa przedsiębiorstwa.

 

Zapraszam do udziału w seminariach regionalnych organizowanych w ramach projektu systemowego PARP.

 

Z uszanowaniem,

Bartosz Korbus

 

Serinarium regionalne Broszura informacyjna