Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Rekrutacja do projektu „Nowa szansa” II ścieżka (działalność gospodarcza)

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza nabór Kandydatów do projektu „Nowa szansa” II ścieżka (działalność gospodarcza), realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.


Uczestnictwo w II ścieżce realizacji projektu obejmuje m.in. wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkolenia z przedsiębiorczości i biznesu, doradztwo przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, dotację w wysokości do 40 000 zł oraz wsparcie finansowe pomostowe.


Rekrutacja rozpocznie się 24 kwietnia 2014 r. i trwać będzie do 5 maja 2014 r.


Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są zamieszczone w zakładce Pliki do pobrania.


Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 34 324 50 75.


Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Katarzyna Wołczyńska.

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Nowa szansa II ścieżka 2014 04.01

Zał. 01_formularz rekrutacyjny

Zał. 02_formularz wstępnej diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Zał. 03_oświadczenie potwierdzajace miejsce zamieszkania

Zał. 04_oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo (jeśli dotyczy)

Zał. 05_zaśw. zakł. pracy o zwolnieniu pracownika (jeśli dotyczy)

Zał. 06_zaśw. zakł. pracy o zwolnieniach pracowników (jeśli dotyczy)

Zał. 07_oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków (jeśli dotyczy)

Zał. 08_karta oceny formalnej

Zał. 09_karta oceny merytorycznej_I etap

Zał. 10_karta oceny merytorycznej_II etap

Zał. 11_zbiorcza karta oceny merytorycznej

Zał. 12_deklaracja uczestnictwa w projekcie