Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

W nawiązaniu do złozonych zapytań do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia co następuje:

 

Odpowiedzi na pytania dot. postępowania ZAM/59/BZ/2016

Dokumenty uzupełniające ZAM/59/BZ/2016