Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty
Nr postępowania ZAM/55/CP/2016

 

Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.01.2017 r. do 30.10.2017 r.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, co następuje:

 1. w wyniku postępowania wpłynęły 2 oferty:
  1. Ulisses Sp. z o.o. S.K.A., 42-200 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 113,
  2. PXP Company Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 26, lok. 203,
 2. w wyniku oceny złożonych ofert Zamawiający przyznał następującą liczbę punktów:
  1. Ulisses Sp. z o.o. S.K.A. – 97,99 pkt (57,99 cena + 40 czas reakcji grupy interwencyjnej),
  2. PXP Company Sp. z o.o. – 100 pkt (60 cena + 40 czas reakcji grupy interwencyjnej),
 3. żaden z wykonawców nie został wykluczony,
 4. żadna oferta nie został wykluczona,
 5. jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta firmy PXP Company Sp. z o.o.

 

Szczegółowa incormacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty