Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty
Nr postępowania ZAM/54/CP/2016

 

Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.01.2017 r. do 30.10.2017 r.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, co następuje:

 1. w wyniku postępowania wpłynęły 2 oferty:
  1. EL Outsourcing Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141,
  2. PXP Company Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 26, lok. 203,
 2. w wyniku oceny złożonych ofert Zamawiający przyznał następującą liczbę punktów:
  1. EL Outsourcing Sp. z o.o. – 100 pkt (60 cena + 40 czas reakcji grupy interwencyjnej),
  2. PXP Company Sp. z o.o. – 94,33 pkt (54,33 cena + 40 czas reakcji grupy interwencyjnej),
 3. żaden z wykonawców nie został wykluczony,
 4. żadna oferta nie został wykluczona,
 5. jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta firmy EL Outsourcing Sp. z o.o.

 

Szczegółowa informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty