Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja z otwarcia ofert

Nr postępowania ZAM/55/CP/2016

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.01.2017 r. do 30.10.2017 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza poniższe informacje:

 1. kwota brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych),
 2. firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
  1. Ulisses Sp. z o.o. S.K.A., 42-200 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 113,
  2. PXP Company Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 26, lok. 203,
 3. ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. cena ofertowa brutto: 121.770 zł, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy, czas reakcji grupy interwencyjnej – do 10 minut,
  2. cena ofertowa brutto: 117.698,70 zł, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy, czas reakcji grupy interwencyjnej – do 10 minut.

 

Szczegółowa incormacja z otwarcia ofert