Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja z otwarcia ofert
Nr postępowania ZAM/54/CP/2016

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Odlewników 43, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą kotłowni i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.01.2017 r. do 30.10.2017 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza poniższe informacje:

 1. kwota brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 105.000 zł (sto pięć tysięcy złotych),
 2. firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
  1. EL Outsourcing Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141,
  2. PXP Company Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 26, lok. 203,
 3. ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. cena ofertowa brutto: 143.664 zł, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy, czas reakcji grupy interwencyjnej – do 10 minut,
  2. cena ofertowa brutto: 158.670 zł, warunki płatności zgodnie z wzorem umowy, czas reakcji grupy interwencyjnej – do 10 minut.

 

Szczegółowa informacja z otwarcia ofert