Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

PRZETARG ARR/55/CP/2016

 

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z obsługą recepcji i świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.01.2017r. do 31.10.2017r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ