Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy ARR/24/MP-KL/14/P


dotyczy: prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy ARR/24/MP-KL/14/P