Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

PRZETARG ARR/24/MP-KL/14/P


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) na

 

Prowadzenie warsztatów artystycznych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

 

UWAGA! Zmiana formularza oferty oraz SIWZ

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami - Aktualizacja 18.09.2014

Formularz oferty - Aktualizacja 18.09.2014

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego wraz z załącznikami

Formularz oferty

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty