Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr sprawy ARR/20/RP-OWES/14/P


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową nt.: „Akademia Liderów Ekonomii Społecznej” w ramach realizacji projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego”.

 

 

Szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty