Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części nr: I, II, III, IV.

 

nr sprawy ZAM/29/MP-LP/2020


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu „Nowa praca – lepsza przyszłość”.

 


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42-202 Częstochowa, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZAM/29/MP-LP/2020