Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Nr postępowania ZAM/30/MP-ZC/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz przeprowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu „Zrealizowany cel zawodowy”

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załączniki 1, 1A, 2a, 2b, 2c, 2d - ZAM/30/MP-ZC/2020

Załączniki 3 - ZAM/30/MP-ZC/2020

Załączniki 4 - ZAM/30/MP-ZC/2020

 


Odpowiedź na pytanie - ZAM/30/MP-ZC/2020 z dnia 02.09.2020r.