Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Sprostowanie błędu pisarskiego w Załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Nr ZAM/47/MP-LP-LZ/2019

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów  „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz  „Szansa na lepsze zatrudnienie”.

 

 

Sprostowanie błędu pisarskiego - ZAM/47/MP-LP-LZ/2019