Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

nr sprawy Znak sprawy: ARR/10/MP-KL/14/P

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługa cateringu polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów prowiantów dla uczestników/ uczestniczek dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu „Wiedza to sukces”

Szczegółowa informacja o o udzieleniu zamówienia